Hesaplanabilir Alan Oluşturmak

From Belgeleme Projesi

Jump to: navigation, search

Hesaplanabilir Alan Oluşturmak

Bu yazımızda sizlerle OpenOffice.org Base'de hesaplanabilir alanın nasıl yapılacağını inceleyeceğiz. Günlük hayatta veritabanlarında saklanması gereken bilgilerin dışında, o anda bir formül sonucu hesaplanarak oluşturulması gereken bilgilerde vardır. Örneğin; bir firmanın stok kayıtlarını düşünürsek eldeki miktar ve ürünün birim fiyatı veritabanında kayıtlı olmalıdır. Ancak satış esnasında satılan miktar ile birim fiyatı çarpılarak tutar hesaplanacaktır. Hesaplanacak tutarın veritabanında olması gereksizdir. Çünkü müşteriye satılan ürün miktarı ve biim fiyatı her zaman yeniden çarpılarak hesaplanabilir. Burada dikkat edilmesi gereken konu,müşteriye her zaman birim fiyatı üzerinden satış yapılmasıdır. Eğer günlük döviz kuruna göre ürünün fiyatı değişiyorsa veya farklı müşterilere farklı fiyatlarla satış yapılıyorsa bu durum veritabanına mutlaka kaydedilmelidir. Konunun rahat anlaşılabilmesi için bir örnek üzerinden devam edeceğiz.

Örnek olarak kullanacağımız tablomuz aşağıdaki gibidir. Tablo oluşturma hakkında bilgisi olmayanlar Temel Base Özellikleri adlı makaleyi okuyarak öğrenebilirler.

Resim:Base_1.png

Resim:Base_2.png

Resim:Base_3.png

Resim:Base_4.png

Son resimde gördüğünüz gibi satış tablosunda müşterinin toplam ödeyeceği ücret görünmemektedir. Burada kullanacağımız yöntem hesaplanabilir alan olacaktır. Şimdi nasıl yapacağımızı inceleyeceğiz.

Tablolar oluşturulduktan sonra sorgu tanımlamamız gerekmektedir. Sorgunuzu resimdeki gibi oluşturun. Bunu nasıl yapacağınızı geçen Temel Base Özellikleri başlıklı yazımızda anlatmıştık.

Resim:Base_5.png

Resim:Base_6.png

Resim:Base_7.png

Sıra geldi sorguları oluşturmaya. Sorgu yapmadan önce bilmeyen arkadaşlar için sorgu bölümü hakkında birkaç açıklama yapalım.

  • Alan : Alan isimleridir.
  • Takma Ad : Mevcut alan adı yerine kendi belirleyeceğimiz alan adını belirtir.
  • Tablo : Seçtiğimiz alan adının hangi tabloda olduğunu belirtir.
  • Sırala : Mevcut alan adındaki verileri sıralar.
  • İşlev : Tablomuzda uygulamak istediğimiz matematiksel veya mantıksal işlevleri belirtir.

Sorgumuzu oluşturduktan sonra dikkat ederseniz son alan ismi diğerlerine göre farklıdır. Burada hesaplanabilir bir alan oluşturmak için iki alanı birbiri ile çarparak TUTAR isminde yeni bir alan oluşturuyoruz.

Son olarak sorgumuzu çalıştırdığımızda aşağıdaki sonucu elde edeceğiz. Bu tabloya yeni bir alan eklendiğini ve bu alanda, hesaplamak istediğimiz değerin olduğunu görebilirsiniz.

Resim:Base_8.png


--Mehmet PEKGENÇ 11:44, 9 Haziran 2009 (MSD)