Değişken türleri : String, Integer, Long, Single, Double, Currency, Float, Boolean, Date

From Belgeleme Projesi

Jump to: navigation, search

Konu başlıkları

Değişken Türleri

Değişkenlerin çoğu zaman sayı içerdiği ve bu sayılarla ilgili matematiksel işlemler yapıldığı genel olarak doğrudur. Ancak, değişkenler sayılar dışında mantıksal değerler, tarih ve/veya saat bilgileri ile metinlerde içerebilirler. Şimdi dilerseniz sırasıyla bu yeni değişken türlerimizi inceleyelim.

String Değişkenler

OpenOffice.org Basic tüm metin türündeki bilgileri String türündeki değişkenlerde Unicode standartlarına uygun olarak saklarlar. Her bir String değişken 65,535 karakter içerebilir.

Genel olarak aşağıdaki şekillerde tanımlanırlar;

 DIM DeğişkenAdı As String

veya

 DIM DeğişkenAdı$

Her iki tanımlama türü de geçerlidir. Elbette burada DeğişkenAdı olarak verdiğim isim değişken tanımlama kurallarına uygun değildir. Bir önceki konumuzda anlattığımız kuralları unutmayınız. Sadece konunun daha iyi anlaşılabilmesi için DeğişkenAdı şeklinde içerisinde İngiliz alfabesi dışında karakterler içeren (ğşı) bir isim kullandım.

Kullanım şekli ise;

 DIM Adi As String
 Adi=”Hakan Hamurcu”

veya

 DIM CalistigiYer As String
 CalistigiYer = “OpenOffice.org” &_
        “Türkiye Ekibi”

Bu örneğimizde daha önce bahsettiğimiz ve tek satıra sığmayacak kadar uzun olan satırların birleştirilmesini hatırlayacaksınız. Buna bir önceki konumuzda değinmiştik.

 DIM Adi As String
 DIM Soyadi As String
 DIM TamAdi As String
 Adi=”Hakan”
 Soyadi=”Hamurcu”
 TamAdi=Adi & “ “ & Soyadi

Bu örneğimizde 3 ayrı String değişken tanımlıyoruz ve ilk ikisine adımızı ve soyadımızı atıyoruz. Sonrasında bu iki değişkeni yan yana ekleyerek (Toplayarak değil!) ve aralarına bir adet boşluk karakteri koyarak birleştiriyoruz.

Sayısal Değişkenler

Bu tip değişkenler içerilerinde sayıları barındırırlar ve bu sayılar üzerinde her türlü matematik işlemi yapmanıza izin verirler. Sayısal değişken türlerimizin listesini, alabileceği en küçük ve en büyük değerleri ile içerik özelliklerini tablo'da görebilirsiniz.

Sayı Değişken Türleri
Değişken Türü Alt Limit Üst Limit Açıklama
Integer-32,768+32,767Tamsayı
Long–2,147,483,648+2,147,483,647Tamsayı
Single1.401298 x 10E-453.402823 x 10E38Reel Sayı
Double4.94065645841247 x 10E-3241.79769313486232 x 10E308Reel Sayı
Currency-922,337,203,685,477.5808922,337,203,685,477.5807Reel Sayı

Not: Tüm bu sayısal değişkenlerin dışında float adında bir değişken daha vardır ve Single, Double ve Currency yerine kullanılır. Bu 3 değişken alt ve üst limitleri belli olan değişken türleridir ve kullanıcının bu kurallara uyacağı varsayılır. Ancak, float kullanılarak bu 3 türden en uygun olanını OpenOffice.org'un ataması sağlanabilir.

Bu sayısal değişken türlerinin tanımlanma ve kullanım şekilleri ise;

 DIM Borc As Integer
 Borc=65367 ' Hata verecektir çünkü Integer türünün üst limitini aştı

veya

 Borc=234.56 ' Hata verecektir çünkü Integer türü sadece tam sayıları içerebilir.

Veya

 Borc=2345 'Hatasız olarak işleme devam edecektir. Zira sayı hem tam hem limitler içindedir.
 DIM Para As Currency
 Para=34345.234 ' Hatasız bir tanımlama ve atamadır.
 DIM A As Double
 A = 1.43E2  ' Doğru (E harfi sayının sonuna *10E anlamındadır)
 A = + 1.43E2 ' Doğru (+ işareti ile sayı arasında boşluk bulunabilir)
 A = - 1.43E2 ' Doğru (- işareti ile sayı arasında boşluk bulunabilir)
 A = 1.43E-2  ' Doğru (Negatif üstel çarpan verilebilir)
 A = 1.43E -2 ' Yanlış (Üstel çarpan ile sayı arasında boşluk olamaz)
 A = 1,43E-2  ' Yanlış (Nokta yerine virgül kullanılamaz)
 A = 1.43E2.2 ' Yanlış (Üstel çarpan kesinlikle tamsayı olmalıdır)
 DIM Onaltilik As Long
 Onaltilik=&HFF ' Onaltı tabanında (Hexadecimal) FF sayısına karşılık gelir (Onluk düzende 255)
 Onaltilik=&H10 ' Onluk düzende 16 sayısına karşılık gelir.

Veya

 DIM Sekizlik As Long
 Sekizlik=&O77 ' Sekiz tabanında (Octal) 77 sayısına karşılık gelir (Onluk düzende 63)
 Sekizlik=&O10 ' Onluk düzende 8 sayısına karşılık gelir

Boolean Değişkenler

Mantıksal ifadelerde kullanılan değişken türleridir. Karşılık olarak True veya False değerlerini alabilirler.

Tanımlanma ve kullanım şekli;

 DIM Sonuc As Boolean
 Sonuc=False

Date türünde değişkenler

Programlarınız içerisinde herhangi bir tarih işlemi ve/veya hesaplaması yapacaksanız ihtiyacınız olacak değişken türüdür. İçeriği tıpkı String değişkenlerde olduğu gibi tırnak (“...”) içerisinde tarih formatında ve geçerli bir tarih olmalıdır. İlerleyen derslerimizde göreceğimiz her türlü tarih fonksiyonu bu tür değişkenleri kullanacaktır.

Tanımlanma ve kullanım şekli;

 DIM Tarih As Date
 Tarih=”12/12/1999” ' Geçerli bir tarih ve tanımlamadır.
 Tarih=”12/15/1999” ' Geçerli bir tanım ancak geçersiz bir tarihtir. Bu sebeple hata verecektir.
 Tarih="13/12/1999"-"1/1/1998" ' Mantık olarak doğru görünse de hatalı bir işlemdir. Bu tip hesaplamalar tarih fonksiyonları ile yapılmalıdır.--Hakan HAMURCU 00:38, 24 Eylül 2010 (MSD)