Calc Kısa Yol Tuşları

From Belgeleme Projesi

Jump to: navigation, search

Burada açıklanmayan kısa yollar menülerin yanında görülür, ayrıca özelleştir diyaloğunda tüm kısa yollar görülebilir.

Bir hücre aralığı seçip, Giriş satırında formül yazılıp Alt+ Enter'e basılırsa seçim formül ile doldurulur. Alt+Shift+Enter'e basarak girdi yapılan hücrenin formatının seçimdeki diğer hücrelerede uygulanması sağlanır.

Tüm hücrelerde aynı bilginin bulunduğu bir dizi yaratmak için giriş satırında Ctrl+Shift+Enter'e basın. dizinin elemanları tek tek değiştirilemezler.

Bir sayfada çoklu hücre seçebilmek için Ctrl tuşuna basarken fareyle seçilecek hücreleri tıklayın.

Bir belgede çoklu sayfa seçimi için Ctrl tuşuna basarken sayfalara adı sekmelerine tıklayın. Bu durumdan teksayfa seçimine dönmek için Shift tuşuna basarken istediğiniz sayfanın adına tıklayın.

Bir hücre içine birden çok satır girmek için hücreye yazım modunda iken Ctrl+Enter'e basın.

Aktif hücre üzerinde Backspace tuşuna basarsanız, İçerikleri sil iletişim kutusu açılır burda silmek istediklerinizi seçersiniz. Delete tuşuna basılması ile sadece hücre içindekiler silinir.


Çalışma Sayfasında veya Kitabında Taşıma ve Kaydırma Tuşları
Kısa yol Bunu Sağlar
Ok tuşları Bir hücre yukarı, aşağı, sola veya sağa taşıma
Ctrl + Home İmleci Sayfa başına (A1 hücresine) getirir.
Ctrl + End İmleci veri içeren en son hücreye taşır.
Home İmleci satırın başına taşır.
End İmleci satırın en son sütununa taşır.
Ctrl + Sol Ok Liste yapısı içinde iken imleci satırda verinin sol tarafına ( Başına ) taşır. Eğer hücrenin solu boş ise imleç soldaki dolu hücreye kadar yatay olarak gider.
Ctrl + Sağ Ok Liste yapısı içinde iken imleci satırda sağ tarafına sonuna taşır. Eğer hücrenin sağı boş ise imleç sağdaki dolu hücreye kadar yatay olarak gider.
Ctrl + Yukarı Ok Liste yapısı içinde iken imleci sütunun en üstüne başına taşır. Eğer hücrenin üstü boş ise imleç sütundaki dolu hücreye kadar yukarı gider.
Ctrl + Aşağı Ok Liste yapısı içinde iken imleci sütunun en sonuna taşır. Eğer hücrenin altı boş ise imleç sütundaki dolu hücreye kadar aşağı gider.
Ctrl + Shift + Ok Veri içeren sürekli hücre aralığı ok yönüne göre şu anki hücreden itibaren seçilir
Ctrl+ Page Up Çalışma sayfasından önceki sayfaya geçilir. Sayfa sonu önizlemede: bir önceki sayfa gösterilir.
Ctrl + Page Down Çalışma sayfasının sağındaki sayfaya geçilir.Sayfa sonu önizlemede: bir sonraki sayfa gösterilir.
Alt + Page Up Çalışma sayfasında bir ekran sola kayılır.
Alt + Page Down Çalışma sayfasında bir ekran sağa kayılır.
Shift + Ctrl + Page Up Bir önceki sayfayı şu anki sayfalar seçimine ekler. Şayet tüm sayfalar seçili ise sadece bir önceki sayfa seçilir ve aktif yapılır.
Shift + Ctrl + Page Down Bir sonraki sayfayı şu anki sayfalar seçimine ekler. Şayet tüm sayfalar seçili ise sadece bir sonraki sayfa seçilir ve aktif yapılır.
Ctrl + * Boş hücrelerle çevrili olan İmlecin etrafından liste tipinde bir veri alanı seçilir. (*) nümerik klavyedeki
Ctrl + / İmlecin içinde olduğu bir dizi formulü veri alanınını seçer. (/) nümerik klavyeki
Enter - Seçilmiş alan içinde Seçili alanda İmleci bir hücre aşağı kaydırır. Eğer son satırda ise sağdaki sütunun ilk satırına gider.( Taşıma yönü Araçlar - Seçenekler - OpenOffice.org Calc - Genel sekmesinde enter tuşu için ayarlanır ve varsayılan olarak aşağı yöndür.


Hesap Tablolarında Kullanılan Fonksiyon Tuşları Kısa Yolları
Kısa yol Bunu Sağlar
Ctrl+F1 Hücredenin notunu görüntüler.
F2 Yazım moduna geçer ve imleci şu anki hücre içindekilerinin sonuna yerleştirir. Yazım modundan çıkmak için F2'ye tekrar basın. Şayet imleç bir dialogda Minimize düğmesi olan metin kutusunda ise dialog gizlenir ve sadece girdi kutusu gösterilir. Tüm dialogu görüntülemek için tekrar F2'ye basın.
Ctrl+F2 İşlev sihirbazını açar.
Shift+Ctrl+F2 İmleci aktif hücrenin giriş satırına götürür ve burada hücreye formül, metin gibi girdileri yaparsınız.
Ctrl+F3 Ad tanımla iletişim kutusunu açar.
F4 Veri Kaynakları penceresini açar ve kapatır.
Shift+F4 Giriş satırındaki referansları mutlak veya göreceli olarak düzenler. (Örneğin, A1, $A$1, $A1, A$1) .
F5 Gezgin penceresini açar veya kapatır.
Shift+F5 Hücre Bağımlılıklarını izler.
Ctrl+F5 Hücrenin etkilediklerini izler
Shift+Ctrl+F5 İmleci Giriş satırından İsim kutusuna götürür.
F7 Aktif sayfada imla denetimimini açar.
Ctrl+F7 Eğer aktif hücre metin içeriyorsa eş anlamlılar diyaloğunu açar
F8 Ek seçim modunu açar veya kapatır. Bu modda ok tuşlarını kullanarak seçimi genişletebilirsiniz veya bir başka hücreye tıklayarak seçimi genişletebilirsiniz
Ctrl+F8 Sayı içeren hücreleri renklendirir.
F9 Sayfadaki bütün formülleri yeniden hesaplar.
Ctrl+F9 Seçilmiş grafiği günceller.
F11 Biçimler ve Biçimlendirme penceresini açar. Burada bir hücreye Ya da sayfaya biçim stilleri uygulayabilir ve düzenleyebilirsiniz.
Shift+F11 Aktif belgeyi şablon ( Template ) olarak kaydetmemizi sağlar.
Shift+Ctrl+F11 Şablonları Günceller.
F12 Seçilmiş olan veri aralığını gruplandırır.
Ctrl+F12 Seçilmiş olan veri aralığı grubunu çözer.
Alt + Aşağı Ok Aktif satırın yüksekliğini artırır.
Alt + Yukarı Ok Aktif satırın yüksekliğini azaltır.
Alt + Sağ Ok Aktif sütunun genişliğini artırır.
Alt + Sol Ok Aktif sütunun genişliğini azaltır.
Alt + Shift + Ok Tuşları Aktif hücrenin içindekine göre satır yüksekliğini ve genişliğini ayarlar.


Aşağıdaki biçimler klavye kısa yollarıyla hücreye uygulanabilir. Sayısal tuş takımındaki tuşları kullanmayın

Kısayol Tuşları ile Hücreleri Biçimlendirme
Kısa yol Bunu Sağlar
Ctrl+Shift+1 Binler ayracı bulunan iki ondalık haneli sayı
Ctrl+Shift+2 Standard üstel biçim
Ctrl+Shift+3 Standard tarih biçimi
Ctrl+Shift+4 Standard para biçimi
Ctrl+Shift+5 Standard yüzde biçimi (iki ondalık hane)
Ctrl+Shift+6 Genel sayı biçimini uygulamak için


Veri Pilotunun Kullanımı
Kısa yol Bunu Sağlar
Tab Diyalogdaki düğmeleri sırasıyla ileriye doğru seçer.
Shift+Tab Diyalogdaki düğmeleri sırasıyla geriye doğru seçer.
Yukarı Ok Listedeki önceki öğeyi seçer
Aşağı Ok Listedeki sonraki öğeyi seçer
Sağ Ok Bir madde sağa geçerek seçer
Sol Ok Bir madde sola geçerek seçer
Home Listedeki ilk görülebilen öğeyi seçer
End Listedeki son görülebilen öğeyi seçer
Alt + ı (Türkçe) Seçili düğmeyi Satır alanına kopyalar Ya da taşır.
Alt +u (Türkçe) Seçili düğmeyi Sütun alanına kopyalar Ya da taşır.
Alt + v (Türkçe) Seçili düğmeyi veri alanına kopyalar Ya da taşır.
Ctrl+Yukarı Ok Aktif alanı bir adım yukarı taşır.
Ctrl+Aşağı Ok Aktif alanı bir adım aşağı taşır.
Ctrl+Sol Ok Aktif alanı bir adım sola taşır.
Ctrl+Sağ Ok Aktif alanı bir adım sağa taşır.
Ctrl+Home Aktif alanı baş tarafa taşır.
Ctrl+End Aktif alanı son tarafa taşır.
Delete Aktif alanı siler