Base Görünüm Menüsü

From Belgeleme Projesi

Jump to: navigation, search

Konu başlıkları

Base Görünüm Menüsü

Bu menü görüntüleme için gerekli seçenekleri içerir.

Resim:Base_gorunum.png

Veritabanı Nesneleri

Anasayfada yer alan Veritabanı seçeneklerinin görüntülenmesini sağlar.

Resim:Base_nesne.png

 • Tablolar : Tablolar görüntülenir.
 • Sorgular : Sorgular görüntülenir.
 • Formlar : Formlar görüntülenir.
 • Raporlar : Raporlar görüntülenir.

Araç Çubukları

OpenOffice.org Base araç çubuklarını düzenlenmesini sağlar.

Resim:Base_araclar.png

 • Form : Form araç çubuğu gösterir/gizler.
 • Rapor : Rapor araç çubuğu gösterir/gizler.
 • Sorgu : Sorgu araç çubuğu gösterir/gizler.
 • Standart : Sadece standart araç çubuğu gösterir/gizler.
 • Tablo : Tablo araç çubuğu gösterir/gizler edilir.
 • Özelleştir : Kişisel araç çubukları oluşturmanızı sağlar.
 • İlk Haline Getir : Varsayılan ayarlara döner.

Durum Çubuğu

Durum çubuğunu gösterir/gizler.

Önizleme

Seçili tablo, sorgu, form veya raporların ön izlemesini gösterir/gizler.

Resim:Base_onizleme.png

 • Hiçbiri : Hiçbir görüntüleme yapılmaz.
 • Belge Bilgisi : Seçili belgenin bilgileri görüntülenir.
 • Belge : Anasayfada seçili tablo, sorgu, form ve raporun küçük bir önizlemesi görünür.

Sırala

Seçili bölümde artan veya azalan sıralama yapar.

Resim:Base_sirala.png

 • Artan Sıralama : Seçili bölümde bulunan tablo, sorgu, form ve raporları artan sırada sıralar.
 • Azalan Sıralama : Seçili bölümde bulunan tablo, sorgu, form ve raporları azalan sırada sıralar.

Tabloları Yenile

Seçili tablo, sorgu, form ve raporları günceller.


--Mehmet PEKGENÇ 12:48, 9 Haziran 2009 (MSD)